Programma

We hebben dit jaar weer een uitgebreid programma voor jullie in petto!

Klik links in het menu voor alle activiteiten.

We wensen iedereen héél veel plezier!!!

zeskamp (3)

1. De Oranjevereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden of eigendommen van derden of andere schade in welke vorm of van welke aard dan ook. Het meedoen aan één van de in het programma genoemde activiteiten geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.
2. De weersomstandigheden kunnen aanleiding zijn van afgelastingen van één of meer programma-onderdelen